نویسنده = ��������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-76

علی اکبر ایزدی فرد؛ عابدین مٶمنی؛ سیدمجتبی حسین‌نژاد؛ فاضل امیری سوادرودباری