نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه (با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی)

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-46

علی جهانگیری؛ غلامرضا یزدانی


2. بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد)

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-54

محسن جهانگیری؛ غلامرضا یزدانی