نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-64

آزیتا امینی؛ سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سلمان علی‌پور قوشچی