نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی- حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئلة حضانت

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 289-312

10.30513/cjd.2021.318.1064

مجید رضا کمالی بانیانی؛ داوود نصیران؛ سید محمد هادی مهدوی