نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-106

10.30513/cjd.2020.1068

جواد ایروانی؛ سهیلا پیروزفر؛ زهرا حسین زاده؛ رضا حق پناه