نویسنده = ������������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-78

محمدحسن حائری؛ علی زبرجدی مشفق؛ احسان علی‌اکبری بابوکانی