نویسنده = �������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-26

علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ رزاق ادبی فیروزجایی