نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-178

10.30513/cjd.2020.477

سیدجعفر علوی؛ غلام‌حیدر رضوانی


2. بررسی دلالی توقیع «أمّا الحوادث الواقعی ...»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 105-130

سیدجعفر علوی