نویسنده = ������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-170

محمدعلی خورسندیان؛ ریحانه نصری‌پور