نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-124

محسن جهانگیری؛ محمدحسن امام‌وردی؛ مجید حدادی‌منش