نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. روش تعیین بهای شرط

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-136

حسین سیمایی صراف؛ جواد معتمدی