نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت‌های اعمال، مفاوضه و وجوه

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-118

سیاوش گودرزی؛ محمدرضا علمی سولا