نویسنده = جمشید شیری
تعداد مقالات: 2
1. خرید دین در نظام بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-28

سیدمصطفی محقق داماد؛ جمشید شیری؛ فروغ قاسمی


2. نگاهی متفاوت به قابلیت امکانِ اعمال عقود تشریفاتی در قالب شرط نتیجه

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 161-190

عباس باقری؛ جمشید شیری؛ مهدی سخنور