نویسنده = سیدمصطفی محقق داماد
تعداد مقالات: 2
1. خرید دین در نظام بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-28

سیدمصطفی محقق داماد؛ جمشید شیری؛ فروغ قاسمی


2. تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-22

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ علی ساعت‌چی