نویسنده = سیدمصطفی محقق داماد
خرید دین در نظام بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 3-28

سیدمصطفی محقق داماد؛ جمشید شیری؛ فروغ قاسمی


تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه

دوره 7، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 3-22

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ علی ساعت‌چی