نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-204

نعمت‌اللّٰه دالوند؛ امان‌اللّٰه علیمرادی؛ محمدعلی حیدری