نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ملاک‌شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-80

یعقوبعلی برجی؛ منیر حق‌خواه