نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1393

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-56

اسفندیار صفری؛ جلیل قنواتی؛ سیدعلی علوی قزوینی