نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-32

علی سرایلو؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


2. مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 137-160

محمدجواد ولی‌زاده؛ عباسعلی سلطانی