نویسنده = ������������������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت حقوقی «قرارداد مشارکت در تولید» از منظر حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-64

ابوطالب کوشا؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی


2. اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-120

علیرضا عالی‌پناه؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی؛ محمد صادقی