نویسنده = مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی
ماهیت حقوقی «قرارداد مشارکت در تولید» از منظر حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 10، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 35-64

ابوطالب کوشا؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی


اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی

دوره 5، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 95-120

علیرضا عالی‌پناه؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی؛ محمد صادقی