نویسنده = عباس قاسمی حامد
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 271-296

مصطفی شاهبازی؛ عباس قاسمی حامد؛ محسن جهانگیری؛ رضا حق‌پناه