نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان‌های نظامی با املاک مجاور

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-240

جمال نیک‌کار؛ محمود امامی نمینی