نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقۀ زوجه

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 189-212

مرتضی حاجی‌پور؛ اصغر زیرک باروقی