نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-162

سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی؛ حامد رحمانی