نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-162

سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی؛ حامد رحمانی


2. امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-188

رضا نیکخواه سرنقی؛ محمدحسن جوادی؛ سیدعلی حسینی