نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 23-50

10.30513/cjd.2021.21.1003

امیر انتظاری؛ رسول مقصود پور؛ سید محسن حسینی پویا؛ احمد تاجی