کلیدواژه‌ها = تسبیب
تعداد مقالات: 2
2. بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-146

سیداحمد میرحسینی؛ حسن آب‌سواران