کلیدواژه‌ها = ضمان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-76

علی اکبر ایزدی فرد؛ عابدین مٶمنی؛ سیدمجتبی حسین‌نژاد؛ فاضل امیری سوادرودباری


2. ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 297-328

حسین هوشمند فیروزآبادی


3. بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-146

سیداحمد میرحسینی؛ حسن آب‌سواران