کلیدواژه‌ها = رضایت
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد مادۀ 725 قانون مدنی)

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-188

محسن مهدیان؛ احمد باقری


2. بازپژوهشی فقهی ـ حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-52

حسین صابری؛ محمدرسول آهنگران؛ سهند صادقی بهمنی