کلیدواژه‌ها = حواله
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد مادۀ 725 قانون مدنی)

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-188

محسن مهدیان؛ احمد باقری


2. ماهیت‌شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 173-196

محمدحسن اماموردی