کلیدواژه‌ها = فقه مدنی
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم حق در دو پارادایم «فقه مدنی» و «دموکراسی غربی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 145-166

جعفر کبیری سرمزده


2. شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-176

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ امیر یوسف‌ثانی


3. فقه مدنی در نهج البلاغه

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-48

محسن جهانگیری؛ علی خیاط؛ محمدحسن قاسمی