کلیدواژه‌ها = خیار
تعداد مقالات: 2
1. مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-118

احمد مرتاضی؛ مهدی صفرخانی


2. شرط خیار در عقد ضمان

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-24

مصطفی محقق داماد؛ غلامرضا یزدانی