کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-60

علیرضا فصیحی‌زاده؛ امید حفیظی؛ محمود جلالی؛ مرتضی طبیبی


2. خیار تفلیس و مقایسۀ آن با شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-98

غفار کلهر؛ سیدعزت‌اله عراقی