کلیدواژه‌ها = حرمت ابدی
تعداد مقالات: 2
1. بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّۀ رجعیه

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-104

حمید مسجدسرایی؛ صغری باقرزاده؛ سیدرسول موسوی


2. ماهیت لعان و اثر تحریم ابدی نکاح از منظر فقه فریقین

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 185-204

محسن جهانگیری؛ مصطفی رفسنجانی مقدم