کلیدواژه‌ها = وقف
تعداد مقالات: 2
1. امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-188

رضا نیکخواه سرنقی؛ محمدحسن جوادی؛ سیدعلی حسینی


2. وقف مصداق بارز ایقاع مملّک

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-122

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ عادل پرنیان‌جوی