کلیدواژه‌ها = مقتضای عقد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-168

سیدمحمدهاشم پورمولا؛ محدثه جلیلی‌زاده؛ مرتضی رحیمی


2. تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-34

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری