کلیدواژه‌ها = قانون مدنی
تعداد مقالات: 2
1. تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

هادی خوش نقش؛ محمد ادیبی مهر


2. شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-176

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ امیر یوسف‌ثانی