نویسنده = مجیدرضا شیخی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-48

محمدتقی فخلعی؛ مجیدرضا شیخی