بررسی قاعدة جَبّ (الإسلام یجبّ ما قبله و التوبی تجبّ ما قبلها

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی

چکیده

هرگاه آیین جدیدی برای مردم از سوی خداوند فرود می‌آید یا اینکه افراد جدید به آیینی می‌گروند، یکی از پرسشهای اصلی پس از این گرایش و اعتقاد برای دینداران جدید رفتارهای گذشتة آنان است. آنان که پیش از رو آوردن به دین جدید، رفتارهای مغایر با آموزه‌های آن مرتکب شده و یا تکلیفهای الزامی آیین جدید را در گذشته به جا نیاورده‌اند، واکنش در برابر آنان چگونه خواهد بود؟
      در صدر اسلام رسول خدا‹ این پرسشها را با گفتاری پاسخ فرمودند که بعدها فقیهان از آن «قاعدة جبّ» را اصطیاد کردند و با توجه به اقبال مردم جهان به اسلام ضرورت پرداختن به آن از منظر فقه در نزد فرهیختگان روشن است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the Rule of “Jabb” (Redressing) (Islam redresses what is happened before and repentance compensates what is happened before)

نویسنده [English]

  • Seyyed Muhammad Anvar Alavi
 An A.M of Islamic Philosophy and Theology
چکیده [English]

 
W
hen God descends a new religion for the people or when some people follow a religion, one of the main problems for these people after their acceptance is their previous actions.
     What will be the reaction to those people who has done some actions in contrary to the teachings of the new religion or have not done their necessary duties of the new religion in the past?
     The messenger of God has answered these questions in a saying in the advent of Islam and then jurists have made a rule depending on this saying. Given to the approaching of the people of the world to Islam, the necessity of considering of this rule in the jurisprudence is clear among intellectuals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Jabb
  • Islam
  • Infidelity
  • Legal rule