بررسی آرای فقها دربارة تبدیل مهریه به نرخ روز

نویسنده

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

در سال 1376 تبصره‌ای به مادة 1082 قانون مدنی الحاق شد که می‌توان از آن به طرح تعدیل مهریه یاد کرد و از آنجا که قانونگذاری با الهام از احکام اسلامی شکل می‌گیرد کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اقدام به کسب نظر از چند تن از مراجع عظام حوزه‌های علمیه در این زمینه نمود که برخی موافق و برخی مخالف و گروهی نیز به مصالحه فتوا دادنند.
      مخالفان طرح مذکور معتقدند در پرداخت دیون باید به قدرت اسمی پول توجه شود نه قدرت حقیقی آن، که مهمترین دلایل این گروه عبارت است از مثلی بودن پول، مسئلة ربا و... و موافقان طرح هم به قاعدة لاضرر، لزوم رعایت قاعدة عدل و قسط و... استناد کرده‌اند و معتقدند اگر کاهش ارزش پول شدید باشد یقیناً عرف وقتی مدیون را بریء الذمّه می‌شمارد که ارزش حقیقی پول را پرداخت کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the Ideas of Jurisprudents about the Changing of Marriage Portion to Current Price

نویسنده [English]

  • Zinat Jafari Fesharaki
 An A.M of jurisprudence and the foundation of Islamic law
چکیده [English]

 
I
n 1376 a Note is added to the article of 1082 of civil law that can be called the plan for the adjustment of marriage portion. Since the legislation is formed with inspiration from Islamic commands, the Judicial Commission of Islamic Consultative Assembly attempted to ask the ideas of some great authorities of the Seminary. So some of them were agree and some were disagree and some also decree that they should compromise.
     The opponents of this plan believe that in paying debts the nominal value of the money should be considered not its real value. The most important reasons of this group are the fungibility of the money, the problem of usury and… Those who agree with this plan also invoke to the rule that “In Islam there is no injury or malicious damage” and the necessity of observing justice and equity and believeof expediency and they are not permanent. The issuing and 
that if the decrease of the value of money is too much, certainly the debtor will be discharged from the viewpoint of the common law when he pay the real value of the money.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Adjustment of marriage portion
  • Compensation of the decrease of the value of the money
  • Fungibility and liquidity
  • Power of purchase