حکومت نبوی ماموریتی الهی یا ضرورتی عقلی یا سیاسی؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد مشهد

2 دانشجوی دکتری

3 گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد مشهد هپعضو هیات علمی

چکیده

چکیده:همواره یکی از مباحث پرمناقشه جامعه اسلامی، حکومت پیامبر اسلام(ص)و سنت سیاسی ایشان بوده است. بدین جهت بسیاری از اندیشمندان دینی و سیاسی در مباحثی چون امامت، خلافت، حکومت و ... ناگزیر از بررسی حکومت ایشان در مدینه گردیده‌اند، اما نتوانسته اند در خصوص ماهیت شرعی یا سیاسی آن به اتفاق نظر واحد برسند. به نظر می رسد برای حل این مسأله باید به این سؤال پرداخته شود که حکومت شکل گرفته در مدینه النبی در بعد از هجرت، حاصل کدام یک از استلزامات سیاسی، عقلی یا مأموریت الهی بوده است .بطور طبیعی حاصل بحث، هریک از صورت‌های پیش گفته شود، می‌تواند نقش مهمی در کارکرد سیاسی دین داشته باشد. زیرا بنابر فرض سوم دیگر نمی توان مرجعیت سیاسی دین و شخص پیامبر (ص)و نیز لزوم ادامه این مرجعیت را منکر گردید، ولی در فرض اول و دوم، می توان در مرجعیت سیاسی دین و شخص پیامبر(ص)، مناقشه کرد. نگارنده بر این باور است که حضرت رسول(ص) حسب وظیفه شرعی اقدام به تشکیل حکومت نموده و ضرورت عقلی و سیاسی، صرفا مؤید دلیل قرآنی بر لزوم شرعی حکومت اسلامی بوده است و در مقاله حاضر با روش تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

razavi