تاملی بر دلایل ممنوعیت سکونت اهل کتاب در مکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

2 عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

3 عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

مسئله مهمی که امروزه برای مسلمانان مطرح است و اهل کتاب نیز در آن ذی نفع می باشند این است که آیا بر اساس قرآن کریم و مستندات فقهی، اهل کتاب با ملاحظه این که به کتاب آسمانی معتقدند، می توانند در شهد مکه سکونت نمایند یا این آموزه ها با آنان نیز همچون کفار و دشمان اسلام برخورد نموده و آنها را از اقامت گزیدن در آنجا محروم و ممنوع نموده است؟
در این مقاله که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای تدوین گردیده به این مسئله پرداخته و با استفاده از ابزارهای فقهی دلایل ممنوعیت انها ررا مطرح و مورد نقد و بررسی قرار داده است. نتیجه تحقیق عدم کفایت آیات قرآنی مورد استناد و نیز عدم دلالت روایت مطرح شده بر مدعی است و درنتیجه در شرایط عادی به استناد اصل اولیه آزادی انسانها در انتخاب محل سکونت خود حکم به جواز آن می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

aa

کلیدواژه‌ها [English]

  • a