ماهیت حقوقی وصیت به وقف در حقوق ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 حقوق، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

وصیت به وقف به عنوان یکی از انواع وصایا و تصرفات حقوقی معلّق بر فوت فرد موردتوجه فقها و حقوقدانان بوده است. اما ماهیت این نوع وصیت همواره مورداختلاف نظر بوده و آن را منطبق با هیچ یک از وصایای عهدی و تملیکی نمیدانند، بلکه معتقدند چون درنتیجه وصیت به وقف، فکّ ملکیت نسبت به مال موصی رخ میدهد، این نوع وصیت ذیل قسم سومی از وصایا یعنی وصیت به فکّ الملک و در عرضِ وصایایی همچون وصیت به عِتق و ابراء جای میگیرد. لیکن با ملاحظه ی مقررات کنونی دو نظام حقوقی ایران و مصر درمی یابیم که وصیت به وقف از مصادیق وصیت تملیکی محسوب میشود. در این نوع از وصیت، وقف مال به صِرف انشاء وصیت و بدون نیاز به انشاء مستقل ازسوی موصی له یا موصی لهم محقق میگردد؛ با توجه به شناسایی شخصیت حقوقی برای موقوفه در حقوق ایران و مصر که از نتایج آن، دارایی مستقل، اهلیت تملک و داراشدن حق و تکلیف برای شخص حقوقی است، عین مال به محض فوت موصی از مالکیت وی خارج شده و به شخص حقوقیِ موقوفه تملیک میگردد، فلذا وصیت به وقف، به اعتبار تملیک عین مال موصی به شخص حقوقی موقوفه، وصیت تملیکی به شمار میرود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

aa

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a