بازپژوهی در حکم فقهی «شرط عدم مهر» در نکاح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

چکیده

گرچه به استناد آیه ۲۴ سوره نساء، روایات متواتر و اجماع فقها، تعیین مهریه در عقد نکاح دائم، شرط نبوده و نکاح بدون ذکر مهر هم عقد کاملاً صحیح است اما گاه فرضی قابل تصوّر است که نه تنها مهریه اصلاً در متن عقد ذکر نمی‌شود بلکه نکاح به «عدم وجود مهریه» مشروط شده و عدم مهر از سوی یکی از زوجین یا هر دو شرط می‌شود. حال پرسش این است که اساساً «شرط عدم مهر» در نکاح چه حکمی داشته و بالتبع تأثیر آن در صحّت و بطلان خودِ عقد نکاح چیست؟ نوشتار حاضر - با استفاده از روش توصیفی تحلیلی - تلاش کرده است به‌رغم نظر مشهور فقهی که چنین شرطی را باطل می‌داند ضمن نقد و ردّ مستندات حکم به بطلان از قبیل آیات و روایات، با ارائه ادله اثباتی، علاوه بر تضعیف دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یابد که شرط عدم مهر در نکاح صحیح بوده و یا حدّاقل، خالی از قوّت نیست؛ و این همان یافته اصلی تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

چکیده [English]

A