تحلیل فقهی ـ حقوقی قرارداد بیع متقابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی

چکیده

موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلات برای تولید در کشور واردکننده است. طرف‌های معامله در این قرارداد، توافق می‌کنند تا فروشنده متعاقباً محصولاتی را که به وسیلة این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه‌های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخریدشده و بلندمدت بودن. مهم‌ترین مسئله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیتِ حقوقی‌ِ قراردادی است که در این زمینه منعقد می‌شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی چون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد؛ اما در واقع، هیچ یک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می‌کوشد مشروعیت این قرارداد بین‌المللی را از دیدگاه فقه پویای اسلام و حقوق ایران به اثبات برساند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential-Legal Deliberation on the Buy Back Contract

نویسندگان [English]

  • Babak Darvishi 1
  • Rouhollah Fayyazi 2
1 Assistant professor of Islamic Azad University of Tehran
2 An M.A student of Public Law
چکیده [English]

The subject of buy back contract is equipment, technical science and providing facilities for production in the importer country. Parties in this contract agree that the seller subsequently purchase the productions that have been produced with this facilities and amortize own expenses. Features of buy back contract are: being contract, being irrevocable, being unconditional, being consideration, being coherency the exporting productions to buy backed articles and being longtime. The main issue in buy back transactions is its description of contractual nature. Buy back in some aspects is similar to legal institutions like contract of sale, contract of exchange, contract of partnership, contract of reward, contract of capital investment by sleeping partner, hire-purchase contract and contract of settlement; but it is none of them indeed. This research survey the nature of buy back contract in jurisprudential and legal viewpoint and attempt to prove the legitimacy of this international contract in the sight of Islamic dynamic jurisprudence and Iran law.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual commerce
  • Buy back
  • Legitimacy
  • Principle of the predominance of the will
  • Special nature