کلیدواژه‌ها = شرط فعل
تعداد مقالات: 3
1. بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-146

صدیقه‌سادات فقیه؛ حسین ناصری مقدم؛ اصغر ابوالحسنی


2. بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-156

رضا سکوتی نسیمی


3. بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد)

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-54

محسن جهانگیری؛ غلامرضا یزدانی