نویسنده = ������������������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-190

علی مختاری چهاربری؛ علی‌اکبر فرح‌زادی