نویسنده = �������������� �������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-178

10.30513/cjd.2020.477

سیدجعفر علوی؛ غلام‌حیدر رضوانی