نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل)

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-128

سجاد داورپناه مقدم؛ حسین ناصری مقدم