نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد فقهی ـ حقوقی ارث زن در طلاق مریض

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 163-180

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ صالح سعادت